รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
151 หมูที่ 9   ตำบลนาขาม  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
เบอร์โทรศัพท์ 0876775857


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :