กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวยวิษฐา มณีแสง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2