คณะผู้บริหาร

นายสายัน ปองไป
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0878585734

นายรชตะ มุลเมือง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา