กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจันทร์จิรา ขานพล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0876775857
อีเมล์ : giftup.121993@gmail.com

นางสาวชณิการ์ ผันผ่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2